Nasz Zespół

Image

Adam Rakszawski

 

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i w roku 2001 uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od 2001 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, a od 2007 roku jako komplementariusz jest współzałożycielem Kancelarii Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa. Pełniąc funkcje zarówno członka zarządu, prokurenta oraz członka rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz spółdzielni mieszkaniowej zdobył doświadczenie menadżerskie i biznesowe. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


mail: adam.rakszawski@kpg.net.pl

Image

Małgorzata Adamaszek

 

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalnością Europeistyka. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i w roku 2011 uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od 2003 r. zatrudniona w Kancelarii Radcy Prawnego Adama Rakszawskiego, w tym od roku 2007 r. jako aplikant radcowski. Od 2011 r. wykonuje samodzielnie zawód radcy prawnego, od 2012 r. wspólnik Kancelarii Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa.


mail: malgorzata.adamaszek@kpg.net.pl

Image

Janusz Łukaszka

 

Prawnik, licencjonowany księgowy

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Podatki w Zarządzaniu Firmą oraz Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Długoletni pracownik Urzędu Skarbowego na stanowisku m.in. kierownika referatu podatku dochodowego od osób prawnych i funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na stanowisku kierownika działu kontroli podatkowej. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wspólnik założyciel Kancelarii Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa.


mail: janusz.lukaszka@kpg.net.pl

Image

Robert Palarczyk

 

Licencjonowany księgowy, menadżer i doradca gospodarczy

Absolwent Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów na kierunkach: Prawo Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1999 r. zarządza spółką (pierwotnie jako wspólnik zarządzający w spółce cywilnej, obecnie jako prezes zarządu spółki z o.o.) prowadzącą biuro rachunkowe. Od 2007 jest wspólnikiem zarządzającym, komandytariuszem i prokurentem w Kancelarii Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa.


mail: robert.palarczyk@kpg.net.pl

Image

Ewelina Gacek

 

Aplikantka radcowska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbywa aplikację radcowską prowadzoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana od 2012 roku.


mail: ewelina.gacek@kpg.net.pl

Image

Edyta Ramza

 

Asystentka, sekretarka

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W Kancelarii zajmuje się organizacją administracyjnej pracy biur Kancelarii i bieżącymi kontaktami z Klientami.


mail: edyta.ramza@kpg.net.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.